Сайтът е в процес на обновление.
Междувременно заповядайте в сайта на нашият проект Лидерски акселератори.
С нас можете да се свържете на 02 9444 53 03, 088 2345 521 или office@docheva.com